• Welcome to Faculty of Pharmacy
  • fak_farmasi@um.edu.my
  • +603-7967 4909
logo
logo

Fakulti Farmasi mengucapkan selamat datang kepada pelajar PhD, Mr Abraham Degaga daripada Universiti Addis Ababa, Ethopia bagi program mobiliti selama 3 bulan. Mr Abraham akan menjalankan kajian farmakogenomik di bawah penyeliaan Prof. Dr. Hasniza Zaman Huri dan Dr Gareth Sim Maw Shin.

Selamat Maju Jaya diucapkan kepada Mr Abraham!

The faculty extend our warm welcome to PhD student Mr Abraham Degaga from Addis Ababa University, Ethopie, for a 3-month mobility program. Mr. Abraham will conduct pharmagenomic studies under the supervision of Prof. Dr. Hasniza Zaman Huri and Dr Gareth Sim Maw Shin.

All the best to Mr Abraham!