• Welcome to Faculty of Pharmacy
  • fak_farmasi@um.edu.my
  • +603-7967 4909
logo
logo
Pihak Fakulti ingin merakamkan ucapan penghargaan dan ribuan terima kasih atas Jasa dan Sumbangan Tuan selama berkhidmat sebagai Penolong Pendaftar Kanan
bagi Fakulti Farmasi.
Terima Kasih & Selamat Maju Jaya!