• Welcome to Faculty of Pharmacy
  • fak_farmasi@um.edu.my
  • +603-7967 4909
logo
logo
~Assalamualaikum & Salam Sejahtera~
Pihak fakulti merakamkan ucapan sekalung tahniah di atas pelantikan ke Jawatan Pentadbiran Universiti Malaya!
Prof. Madya Dr. Baharudin Ibrahim (1).png
Tahniah dan Selamat Menjalankan Tugas!