• Welcome to Faculty of Pharmacy
  • fak_farmasi@um.edu.my
  • +603-7967 4909
logo
logo

Tahniah atas kenaikan pangkat Profesor Gred Khas C (VK7) 

Profesor Dr. Hasniza Zaman Huri

berkuatkuasa 25 Februari 2022.

Dari seluruh warga fakulti farmasi.