• Welcome to Faculty of Pharmacy
  • fak_farmasi@um.edu.my
  • +603-7967 4909
logo
logo

25 Januari 2022

Satu perjumpaan dekan bersama staf sokongan telah diadakan pada hari ini. Dekan Fakulti Farmasi turut memaklumkan berkenaan kejayaan fakulti menjana pendapatan pada tahun 2021 dan berikutan itu, pihak Universiti telah memberikan insentif kepada fakulti sebanyak RM52 ribu.