• Welcome to Faculty of Pharmacy
  • fak_farmasi@um.edu.my
  • +603-7967 4909
logo
logo

Pihak Fakulti ingin merakamkan ucapan penghargaan & ribuan terima kasih atas Jasa dan Sumbangan tuan selama berkhidmat di Fakulti Farmasi.